Studentski zbor

O studentskom zboru Sveučilišta u Mostaru

 

Studenstki zbor je najviše predstavničko tijelo studenata Sveučilišta u Mostaru. Utemeljen je Odlukom Upravnog vijeća i Senata Sveučilišta u Mostaru 2000. godine, kada je usvojen i Pravilnik o radu, temeljni akt Zbora.

Svoju legitimnost u predstavljanju studenata Studentski zbor crpi iz studentskih izbora. Svake godine se provode studentski izbori kada studenti, sukladno Pravilniku o Studentskom zboru, biraju svoje studentske predstavnike. Izabrani studentski predstavnici sudjeluju u radu tijela Sveučilišta i njegovih članica i zastupaju studentske interese. Zavisno od fakulteta, studenti imaju između 2 i 6 predstavnika u fakultetskim vijećima.

U Senatu Sveučilišta, koji broji ukupno 15 članova, dva su studentska predstavnika – predsjednik i zamjenik predsjednika Predsjedništva Studentskog zbora.

Ostvarenje temeljnih zadaća Zbora financiraju studenti uplatom od 10 KM prilikom upisa akademske godine.

Prava i dužnosti studentskih predstavnika

Studentski predstavnici imaju pravo i dužnosti u fakultetskom vijeću i drugim tijelima iznositi prijedloge i mišljenja studenata, zastupati studente, štititi i unaprjeđivati studentske interese i dobrobit. Studentski predstavnici zastupaju interese studenata i prema državnim tijelima i raznim domaćim i međunarodnim organizacijama od važnosti za studente.

Aktivna studentska scena

Pored svoje osnovne zadaće zastupanja studentskih interesa u tijelima Sveučilišta i drugim organizacijama od značaja za studente, studentski zbor aktivno radi raznovrsne studentske projekte. Ovo područje djelovanja Studentskog zbora je iznimno važno, posebice ako uzmemo u obzir činjenicu da su studenti i dalje prilično pasivni i da se bitni društveni procesi odvijaju bez studenata.

Studentski zbor stoga svake godine raspisuje Javni poziv za studentske projekte. Studentima je potrebna, u najmanju ruku, ideja i dobra volja, a Studentski zbor omogućava financijsku, tehničku i savjetodavnu potporu u ostvarivanju projekata.

Kroz punih deset godina rada, studenti su kroz Studentski zbor realizirali više stotina projekata iz područja sporta, kulture, poboljšanja studentskog standarda, zabave, humanitarnog rada, itd. Iz godine u godinu, pokrećemo sve veći broj studentskih projekata i potičemo studente na sustavno bavljenje izvannastavnim aktivnostima.

Aktivni studenti promiču pozitivan stvaralački pristup prema široj životnoj okolini. Time razvijaju svoj potencijal, zdravo kritičko razmišljanje i uzburkavaju našu, katkad ustajalu okolinu.

Zato, drage kolege, navratite do Studentskog zbora i malo promijenite svoj svakodnevni život uključivanjem u studentske projekte.

O studentskim izborima i strukturi Studentskog zbora

Studentski izbori se provode svake godine kada studenti, sukladno Pravilniku o Studentskom zboru, biraju svoje predstavnike. Studentske izbore raspisuje Rektor Sveučilišta, a provode studentska izborna povjerenstva i birački odbori.

Studentski izbori se na jedanaest fakulteta odvijaju na dvije razine. Najprije studenti biraju predstavnika i zamjenika svoje godine, te predsjednika podružnice, odnosno predsjednici podružnica se biraju izravno. Potom predstavnici svih godina biraju potpredsjednika i glavnog tajnika podružnice.

Predsjednici i dopredsjednici svih podružnica čine predsjedništvo Studentskog zbora – najviše tijelo Studentskog zbora. Predsjedništvo bira predsjednika, zamjenika predsjednika te glavnog tajnika Studentskog zbora.

Predsjednik i potpredsjednik Studentskog zbora punopravni su članovi Senata Sveučilišta, gdje zastupaju interese studenata Sveučilišta.

Od 2000. do danas

Iako Bosna i Hercegovina nema zakon o studentskom organiziranju, Sveučilište u Mostaru je po uzoru na europske standarde 2000. godine osnovalo Studentski zbor, studentsko predstavničko tijelo, koje svoj legitimitet crpi iz studentskih izbora.

Od tada i tijekom sljedećih 15 godina Studentski zbor aktivno radi na poboljšanju kvalitete studiranja i aktiviranju studentske scene u Bosni i Hercegovini i time pruža putokaz studentima s drugih BiH sveučilišta.

16. saziv Studentskog zbora u akademskoj 2015./2016. godini nastavlja istim putem...